Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

jeziora

Słowacja

Poniżej zamieszczamy krótkie opisy położonych (w całości lub w części) na terenie Słowacji jezior (naturalnych i sztucznych), uważanych za samoistne cele turystyczne lub ważne elementy godnych uwagi rejonów turystycznych. Jeśli w witrynie a41.pl istnieje osobna strona poświęcona danemu zbiornikowi wodnemu, dodajemy stosowny odsyłacz.

Jezioro Orawskie


Jezioro Orawskie (nazwa słowacka: Vodná nádrž Orava lub krótko Orava) - to zbornik zaporowy położony w Kotlinie Orawskiej w północnej Słowacji, przy granicy z Polską. Jest największym pod względem powierzchni (35 km2) sztucznym zbiornikiem wodnym Słowacji. Jego maksymalna głębokość wynosi 38 m.

Zbiornik powstał w 1954 roku po zbudowaniu betonowej zapory w miejscu, gdzie rzeki Biała Orawa i Czarna Orawa łączyły się tworząc Orawę, dopływ Wagu. Jezioro Orawskie pełni przede wszystkim funkcję przeciwpowodziową (szczególnie ważną z uwagi na występujące często w przeszłości wezbrania Orawy i Wagu po bardziej intensywnych opadach) i retencyjną; wody ze zbiornika zasilają także niewielką elektrownię. Nad jeziorem działa kilka ośrodków sportowo-rekreacyjnych.

Zemplínska šírava


Jezioro Zemplínska šírava (pełna nazwa: Vodná nádrž Zemplínska šírava; nazwa polska: Zbiornik Zempliński) - to drugi pod względem powierzchni (32,9 km2) sztuczny zbiornik wodny na terenie Słowacji, położony we wschodniej części Słowacji, w kraju koszyckim, na północny wschód od miejscowości Michalovce. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi prawie 15 m.

Utworzony przez zaporę ziemną zbiornik powstał w latach 1961-1966 w celach gospodarczych, jednak zachodnie i północne wybrzeża jeziora (nasłonecznione i osłonięte od zimnych wiatrów przez łańcuch górski Wyhorlatu) funkcjonowały w latach 70. i 80. XX wieku jako popularne tereny rekreacyjne (dziś z różnych powodów mające mniejsze niż dawniej znaczenie turystyczne).Liptovská Mara


Jezioro Liptovská Mara - to zbiornik retencyjny powstały w latach 1965-1967 po przegrodzeniu zaporą ziemną rzeki Wag. Leży na zachód od miejscowości Liptowski Mikulasz, na wysokości nieco ponad 550 n.p.m. Powierzchnia zbiornika (przy wysokości lustra wody na poziomie 560 m n.p.m.) wynosi ok. 22 km2, a jego maksymalna głębokość ok. 45 m; pod względem objetości zgromadzonej wody Liptovská Mara jest największym zbiornikiem zaporowym na terenie Słowacji.

Jezioro pełni głównie funkcje retencyjne i przeciwpowodziowe; jego wody zasilają też położone niżej elektrownie. W bardzo ograniczonym zakresie zbiornik jest wykorzystywany także do użytkowania rekreacyjnego.
Jezioro Szczyrbskie / Štrbské Pleso

Jezioro Szczyrbskie (nazwa słowacka: Štrbské Pleso) - to jezioro polodowcowe położone w słowackich Tatrach Wysokich, na wysokości 1346 m n.p.m. Jezioro, o powierzchni 0,1976 km2, jest drugim pod względem wielkości jeziorem w Tatrach Słowackich; jego maksymalna głębokość wynosi 20 m. Od północy od strony przełęczy Bystry Przechód do jeziora opada tzw. Grań Soliska (nazwa słowacka: hrebeň Soliska, Soliskový hrebeň) – grzbiet oddzielający Dolinę Furkotną od Doliny Młynickiej.

Na południowym brzegu jeziora leży położona na wysokości 1315-1356 m n.p.m. miejscowość Szczyrbskie Jezioro, najważniejszy ośrodek turystyczny po południowej stronie Tatr Wysokich. W pobliżu jeziora przebiega wiele ważnych szlaków turystycznych w Tatrach Słowackich. (➤ mapka)(➤ mapka)