Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

jeziora
Polska

Poniżej zamieszczamy krótkie opisy położonych (w całości lub w części) na terenie Polski jezior (naturalnych i sztucznych), uważanych za samoistne cele turystyczne lub ważne elementy godnych uwagi rejonów turystycznych. Jeśli w witrynie a41.pl istnieje osobna strona poświęcona danemu zbiornikowi wodnemu, dodajemy stosowny odsyłacz.

Jezioro Śniardwy


JEZIORO ŚNIARDWY
widok na jezioro z przystani w Popielnie
fot. PL
Jezioro Śniardwy (nazwa niemiecka: Spirdingsee) - to największe jezioro w Polsce, położone w województwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na wysokości 116 m n.p.m. Jest jeziorem polodowcowym, ma powierzchnię 113,4 km2, jego maksymalna głębokość wynosi 23,4 m, a długość linii brzegowej - 64,5 km. Śniardwy są połączone z kilkoma mniejszymi jeziorami, w tym z Jeziorem Mikołajskim, leżącym na tzw. Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Brzegi Śniardw, porośnięte sitowiem i tatarakiem, są trudno dostępne. Na jeziorze jest osiem wysp, z których największą jest połączony groblą z lądem stałym (i z tego powodu niekiedy nazywany półwyspem) tzw. Szeroki Ostrów, skąd rozciąga się rozległy widok na całe jezioro.

Do większych miejscowości położonych w rejonie Jeziora Śniardwy należą Mikołajki, Ruciane-Nida, Pisz i Orzysz. Nad samym jeziorem lub bardzo blisko jego brzegów leżą m.in. wsie: Popielno (przystań), Głodowo (położone w miejscu, gdzie od centralnej części Śniardw odgałęzia się zatoka znana jako Jezioro Warnołty), Niedźwiedzi Róg (przystań) i Okartowo. Cały rejon Śniardw jest popularnym rejonem turystycznym, a samo jezioro jest chętnie odwiedzane przez żeglarzy (trzeba jednak mieć na uwadze, że występują na nim silne wiatry, a z drugiej strony jest wiele tak płytkich miejsc, gdzie głazy narzutowe znajdują się tuż pod powierzchnią wody, co powoduje że jest to akwen dość niebezpieczny). (➤ mapka)(➤ mapka)

więcej informacji w przygotowaniu


Jezioro Niegocin


JEZIORO NIEGOCIN
fot. PL
Jezioro Niegocin (nazwa niemiecka: Löwentinsee) - to jezioro polodowcowe, morenowe, położone w województwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na wysokości 116 m n.p.m. Ma powierzchnię 26,04 km2 (co oznacza, że jest trzecim największym jeziorem na Mazurach), a jego maksymalna głębokość wynosi 39,7 m. Długość linii brzegowej wynosi 35 km.

Jezioro Niegocin leży na tzw. Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na północy łączy się z Jeziorem Kisajno (jedną z głównych części jeziora Mamry), a na jego południowym krańcu zaczyna się szlak prowadzący przez ciąg mniejszych jezior i kanałów do Jeziora Tałty i dalej do Jeziora Mikołajskiego.

Na północnym brzegu jeziora Niegocin leży Giżycko, nazywane często żeglarską stolicą Polski i będące, obok Rucianego i Mikołajek jednym z najważniejszych i najpopularniejszych baz żeglarskich i wodniackich na Mazurach, a także jednym z głównych portów odwiedzanych przez statki pasażerskie floty Żeglugi Mazurskiej. Inną ważnymi miejscowościami turystycznymi nad Niegocinem są Wilkasy, położone na zachodnim brzegu jeziora, oraz Rydzewo, położone w miejscu, gdzie od Jeziora Niegocin odgałęzia się odnoga znana jako Jezioro Boczne, które stanowi pierwszy odcinek wspomnianego wyżej szlaku wodnego prowadzącego do Jeziora Tałty. W zimie jezioro Niegocin jest jednym z najważniejszych miejsc w Polsce, gdzie uprawia się żeglarstwo lodowe (bojery). (➤ mapka)(➤ mapka)

więcej informacji w przygotowaniu


Jezioro Nidzkie


JEZIORO NIDZKIE
widok z okolic leśniczówki Pranie
fot. AL
Jezioro Nidzkie - to jezioro położone w wojewódzwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na wysokości 118 m n.p.m., na południowy zachód od Jeziora Śniardwy, na tzw. Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Z jego północnego krańca można przepłynąć, przez jeziora Guzianka Wielka i Guzianka Mała oraz śluzę Guzianka na Jezioro Bełdany mające z kolei połączenie z Śniardwami i Jeziorem Mikołajskim. Jezioro Nidzkie ma powierzchnię ok 17,5 km2 (w różnych źródłach podawane są różne dane). Jego maksymalna głębokość wynosi 23,7 m. Jezioro ma wydłużony i dość skomplikowany kształt, co powoduje, że długość jego linii brzegowej wynosi prawie 70 km. Brzegi są zalesione (Puszcza Piska).

Jezioro uchodzi za jedno z najpiękniejszych jezior mazurskich i jednym z najpopularniejszych celów turystycznych w regionie. Jest rezerwatem przyrody; obowiązuje na nim (prawie na całym obszarze) zakaz używania silników spalinowych. Największą miejscowością nad jeziorem jest Ruciane-Nida - obok Mikołajek i Giżycka jedna z najważniejszych i najpopularniejszych baz żeglarskich i wodniackich na Mazurach, a także jeden z głównych portów odwiedzanych przez statki pasażerskie floty Żeglugi Mazurskiej. Do innych ważniejszych z turystycznego punktu widzenia miejscowości nad jeziorem Nidzkim zalicza się leśniczówkę Pranie, Krzyże (przystań) i Karwicę (nad zatoką Zamordeje Wielkie) - wszystkie na zachodnim brzegu jeziora. Poza tym w wielu miejscach nad jeziorem Nidzkim są kampingi, pola biwakowe i plaże (na ogół trawiaste) i kąpieliska. (➤ mapka)(➤ mapka)

więcej informacji w przygotowaniuJezioro Bełdany


JEZIORO BEŁDANY
widok z Wierzby
fot. AL
Jezioro Bełdany - to jezioro polodowcowe (rynnowe) położone w wojewódzwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na wysokości 116 m n.p.m., na zachód od Jeziora Śniardwy, na tzw. Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro ma powierzchnię 9,44 km2 i maksymalną głębokość 46 m. Brzegi jeziora są w większości wysokie i zalesione (Puszcza Piska).

Na północy Jezioro Bełdany łączy się z bezpośrednio z Jeziorem Mikołajskim, zaś na południu, przez śluzę Guzianka oraz jeziora Guzianka mała i Guzianka Wielka - z Jeziorem Nidzkim. Jest jednym z najpopularniejszych wśród osób uprawiających sporty wodne akwenów na Mazurach. Jedną z ważniejszych miejscowości nad Jeziorem Bełdany jest Wierzba, położona na jego wschodnim brzegu, w pobliżu połączenia z Jeziorem Mikołajskim, znana w szczególności z działającej tu przeprawy promowej. (➤ mapka)(➤ mapka)Jezioro Mikołajskie


JEZIORO MIKOŁAJSKIE
widok z zachodniego brzegu na jezioro i Mikołajki
fot. PL
Jezioro Mikołajskie (nazwa niemiecka: Nikolaikersee) - to jezioro polodowcowe (rynnowe) położone w wojewódzwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na północny zachód od Jeziora Śniardwy, na tzw. Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro ma powierzchnię 5 km2 i maksymalną głębokość 25,9 m.

Największą i najważniejszą z turystycznego punktu widzenia miejscowością nad Jeziorem Mikołajskim są położone na jego północnym krańcu Mikołajki - obok Giżycka i Rucianego jedna z najważniejszych i najpopularniejszych baz żeglarskich i wodniackich na Mazurach, a także jednym z głównych portów odwiedzanych przez statki pasażerskie floty Żeglugi Mazurskiej. Pod mostem drogowym w Mikołajkach Jezioro Mikołajskie łączy się z Jeziorem Tałty, zaś na południowym wschodzie - z Jeziorem Śniardwy (przez cieśninę między Popielskim Rogiem i Dybowskim Rogiem) oraz, bezpośrednio, z Jeziorem Bełdany. Rejon Jeziora Mikołajskiego jest jednym z najpopularniejszych rejonów turystycznych na Mazurach. (➤ mapka)(➤ mapka)Jezioro Guzianka Wielka


JEZIORO GUZIANKA WIELKA
południowa część jeziora, widziana z Rucianego
fot. PL
Jezioro Guzianka Wielka (nazwa niemiecka: Guschienen See) - to małe jezioro polodowcowe położone w wojewódzwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na północny wschód od Rucianego, na tzw. Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro ma powierzchnię 0,65 km2 i maksymalną głębokość 25,5 m. Jezioro leży na szlaku wodnym łączącym Jezioro Nidzkie (na południu) z Jeziorem Mikołajskim (na północy). Połączenie z Jeziorem Nidzkim stanowi kanał przebiegający mod mosem drogowym i kolejowym w Rucianem, zaś szlak na Jezioro Mikołajskie prowadzi przez Jezioro Guzianka Mała i śluzę Guzianka. (➤ mapka)(➤ mapka)
Jezioro Morskie Oko


Jezioro Morskie Oko - to największe i jedno z najgłębszych jezior w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potoku na wysokości 1395 m n.p.m. Powszechnie uważane za najpiękniejsze jezioro tatrzańskie, jest jednym z najpopularniejszych celów wycieczek w Tatrach Polskich.

Morskie Oko leży 14 km (w linii prostej) od centrum Zakopanego. Znane turystom już w pierwszej połowie XIX wieku, od dawna inspirujące malarzy, poetów i kompozytorów, będące przedmiotem różnych podań i legend, położone w pobliżu najwyższych szczytów Tatr Polskich, ma rozmiary 862 x 566 m, powierzchnię 34,93 ha i głębokość 50,8 m. Jest jeziorem polodowcowym. Woda ma barwę zieloną, o przejrzystości ocenianej na 11-14 metrów. Jako jedyne jezioro w Tatrach Polskich jest zarybione w sposób naturalny. Z jeziora wypływa Rybi Potok, łączący się niżej z Białą Wodą, tworząc Białkę, dopływ Dunajca. Na morenie zamykającej jezioro od północy, na wysokości 1405 m n.p.m., stoi zabytkowe, zbudowane na początku XX wieku schronisko PTTK im. Stanisława Staszica (w pobliżu stoi też tzw. stare schronisko, zbudowane na początku lat 90. XIX wieku jako wozownia). (➤ mapka)(➤ mapka)

więcej informacji