Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

szczyty i przełęcze

Słowacja

Poniżej zamieszczamy krótkie opisy położonych na terenie Słowacji masywów górskich, szczytów i wysokich przełeczy, uważanych za samoistne cele turystyczne lub ważne elementy godnych uwagi rejonów turystycznych. Jeśli w witrynie a41.pl istnieje odpowiednia osobna strona poświęcona danemu szczytowi lub przełęczy, dodajemy stosowny odsyłacz.

Gerlach

Gerlach / Gerlachovský štít (2655 m) jest najwyższym szczytem Tatr. Możliwe wejście turystyczne (z uprawionym przewodnikiem).

więcej informacji


Łomnica

ŁOMNICA
(2634 m)
widok z Hrebienoka (1285 m)
fot. PL
Łomnica / Lomnický štít (2634 m) - to szczyt w słowackich Tatrach Wysokichm znany z rozległej panoramy. Na szczyt można wejść (z uprawnionym przewodnikiem) lub wjechać kolejką linową z Tatrzańskiej Łomnicy.

więcej informacji


Lodowy Szczyt

Lodowy Szczyt / Ľadový štít (2628) - to najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich (zarówno Gerlach, jak Łomnica, leżą w graniach bocznych), zwany tak z uwagi na czesto długo zalegające na jego północnych zboczach pola śniegowe. Pierwsze wejście: John Ball z twoarzyszami w 1843 roku; pierwsze wejście zimowe 28 grudnia 1891 roku przez Theodora Wundta i przewodnika Jakoba Horvaya uważane jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć taternictwa XIX wieku.

Szczyt leży między Doliną Jaworową (od strony północno-zachodniej) i Doliną Małej Zimnej Wody (od strony południowo-wschodniej). Na południe od Lodowego Szczytu leży Mały Lodowy Szczyt (2461), oddzielony od Lodowego Szczytu położoną na wysokości 2372 m Lodową Przełęczą, przez którą prowadzi oznakowany szlak turystyczny lączący Dolinę Małej Zimnej Wody z Doliną Jaworową. Sam szczyt jest także dostępny turystycznie, ale droga (granią północno-wschodnią) jest trudna, nieoznakowana, i można się na nią wybrać tylko z uprawnionym przewodnikiem. Szczyt słynie z widoku.Wysoka

WYSOKA
(2559 m)
widok ze Szpiglasowej Przełęczy (2110 m)
fot. PL
Wysoka / Vysoká (2559) - to szczyt położony w grani głównej Tatr po stronie słowackiej. Ma dwa wierzchołki, rozdzielone Przełączką w Wysokiej (Štrbina vo Vysokej) o prawie równej wysokości. Pierwsze wejście: Mór Déchy z dwoma przewodnikami w 1874 roku.

Wysoka, uważana za jeden z najpiękniejszych szczytów tatrzańskich, leży między Rysami (2503 m) a Gankiem (2462 m); od Rysów oddziela ją przełęcz Waga (2336), a od Ganku - Rumanowa Przełęcz (2282 m). Do przełęczy Waga można dojść od strony słowackiej oznakowaną łatwą ścieżka. Droga na szczyt Wysokiej od przełęczy Waga jest nieoznakowana, bardzo trudna technicznie i orientacyjnie, eksponowana, i mogą się na nią wybrać tylko najbardziej doświadczeni turyści, w towarzystwie uprawnionego przewodnika.(➤ mapka)(➤ mapka)

.
Rysy

RYSY
(2503 m)
wierzchołek główny widziany z granicznego wierzchołka północno-zachodniego
fot. MM2
Rysy (2503 m) - to trzywierzchołkowy masyw górski w Tatrach Wysokich, położony na granicy polsko-słowackiej. Najwyższy z trzech wierzchołków Rysów znajduje się w całości na terenie Słowacji. Na graniczny, nieco niższy wierzchołek północno-zachodni można wejść znakowanym szlakiem turystycznym.

więcej informacji